Formarea cadrelor didactice/instructori din sistemul de formare a conducătorilor auto semnifică o activitate didactică şi psihopedagogică desfăşurată ca fiind  necesitate raportată, indiferent de situaţii, la idealul educaţional, la realitatea pedagogică care trebuie concepută prin prisma aspiraţiilor şi valorilor, consolidate şi orientate spre viitor, formării personalităţii definită  drept ideal al educaţiei şi maximum de desăvârşire a originalităţii sale specifice, în cadrul principiului social de  armonie productivă cu mediul.

Modulul Branding profesional reprezintă o parte integrantă a programelor de formare profesională continuă promovate de IŞE şi este menit să asigure formarea durabilă, cumulativă a competențelor profesionale ale cadrele didactice/de conducere din învățământul general / profesional tehnic. Prin conținuturile sale relevante, cu aplicabilitate sporită în practica educațională şi axate pe interdisciplinaritate, în cadrul modulului se promovează un sistem de valori pro-schimbare, pro-active, pro-dezvoltare, necesare pentru obţinerea succesului în activitatea profesională. Conţinuturile se realizează într-un cadru formal, riguros fundamentat ştiinţific şi metodologic.

  • Corelaţii curriculare între conceptele rutiere şi conducerea auto.

  • Demersul sistemic al regulilor pentru circulația vehiculelor şi participanţilor la trafic.

  • Conexiuni curriculare ale exigenţelor ergonomice în conducerea auto.

  • Aspectul teleologic al utilizării dispozitivelor de comandă, de iluminare şi semnalizare în conducerea auto

  • Abordări curriculare ale sistemul CADM.

  • Manevre în conducerea auto.

  • Conducerea în spaţii limitate.

  • Interrelaţionarea particularităţilor de conducere a vehiculului în diverse situaţii şi condiţii rutiere.

  • Evaluare/ Schimb de experienţă