Acest curs va facilita antrenarea și dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice din învățământul general/profesional tehnic, contribuind la eficientizarea relațiilor interpersonale și la asigurarea unui climat psihologic favorabil în clasă/școală, prin utilizarea diverselor modalități psihosociale de relaționare.

Acest curs va facilita antrenarea și dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale cadrelor de conducere din învățământul general/profesional tehnic, contribuind la eficientizarea relațiilor interpersonale la nivel micro și macro social, prin utilizarea diverselor modalități de comunicare.