Cursul presupune ore practice dedicate celor două teme ale Modului A: 1) Didactica disciplinei şcolare. Limba și literatura română (Integrarea intra- şi interdisciplinară în contextul formării competenţelor şcolare. Proiectarea didactică din perspectiva învăţării constructiviste); și respectiv 2) Teoria şi metodologia formării competenţei scolare: Obiectivul educaţional, capacitatea şi competenţa şcolară: definiţii şi caracteristici. Taxonomia competenţelor în sistemul educaţional preuniversitar. Orele practice propun exerciții de integrare a metodelor constructiviste în activitatea didactică, precum și metode alternative de predare-învăţare a conceptelor teoretice la orele de limbă și literatură română: renunţarea la graniţa între ştiinţe, descentralizare, interculturalitate, dialog, activitate de parteneriat, diversificarea comunicării. Toate acestea sunt ilustrate în planul utilizării terminologiei literare în predarea și analiza textului literar; 3 ) Evaluare în bază de competențe: Evaluarea din perspectiva formării competențelor școlare; Standarde de eficiență a învățării; Referențialul de evaluare: corelarea standarde de eficiență - competențe școlare; Metodologia elaborării unui instrument de evaluare în bază de competențe; Evaluarea.

În cadrul cursului vor fi studiate aspectele conceptuale și metodologice privind evaluarea rezultatelor școlare din perspectiva reformei curriculare în Republica Moldova.Evaluarea este cel mai sensibil domeniu din sistemul educațional, cu multe probleme ce necesită soluționare. Cadrul didactic, care posedă competențe profesionale în domeniul evaluării rezultatelor școlare,  întâmpină mai puține dificultăți în activitatea profesională.Este important să facem diferențele respective între evaluarea rezultatelor școlare în bază de cunoștințe și evaluarea rezultatelor școlare în bază de competențe.