Acest curs facilitează dezvoltarea competenţei profesionale a cadrelor de conducere din învățământul general/profesional tehnic - planificarea cultivării atitudinilor elevilor în cadrul activităţilor educaţionale pentru formarea competențelor școlare – prin faptul că vor analiza semnificațiile conceptelor pentru cultivarea atitudinilor elevilor în procesul educațional, vor proiecta formarea atitudinilor în cadrul disciplinelor școlare, vor determina particularităţile de formare a atitudinilor în cadrul activităților educative.

La acest curs, se vor determina particularităţile specifice mediului dezvoltativ de învățare,  se vor aplica modalitățile de management al clasei/comportamentului elevilor, pentru dezvoltarea efectivă a competenţei profesionale a cadrelor manageriale - promovarea conceptelor și strategiilor de asigurare a unui mediu dezvoltativ de învățare pentru eficiența învățării elevilor.

Cursul are scopul de a dezvolta competențele psihopedagogice ale cadrulul didactic/de conducere prin asigurarea climatului psihologic favorabil conditionat de comunicarea eficace/asertivă, rezolvarea constructivă a conflictelor, colaborarea și coeziunea membrilor grupului/echipei de elevi, profesori. Modalitățile cognitive și afective de menținere a climatului favorabil/prietenos copilului vor contribui la formarea durabilă, cumulativă a relațiilor interpersonale

Acest curs va facilita antrenarea și dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale cadrelor de conducere din învățământul general/profesional tehnic, contribuind la eficientizarea relațiilor interpersonale la nivel micro și macro social, prin utilizarea diverselor modalități psihosociale de relaționare.

Acest curs va facilita antrenarea și dezvoltarea competențelor culturii emoționale ale cadrelor de conducere din învățământul general/profesional tehnic, prin utilizarea diverselor modalități de reglare/autoreglare afectivă.