În cadrul cursului vor fi studiate aspectele conceptuale și metodologice privind evaluarea rezultatelor școlare din perspectiva reformei curriculare în Republica Moldova.Evaluarea este cel mai sensibil domeniu din sistemul educațional, cu multe probleme ce necesită soluționare. Cadrul didactic, care posedă competențe profesionale în domeniul evaluării rezultatelor școlare,  întâmpină mai puține dificultăți în activitatea profesională.Este important să facem diferențele respective între evaluarea rezultatelor școlare în bază de cunoștințe și evaluarea rezultatelor școlare în bază de competențe.

Acest curs conţine 55 de ore practice şi şe axează pe valorificarea entităţilor istorice, conforme curriculumului disciplinar şi pe aplicarea acestota în acţiuni didactice cu referire la proiecţia  personalităţii elevului, dotat cu un set de valori general-umane, naţionale şi democratice, capabil să reflecteze asupra impactului trecutului în viaţa cotidiană şi asupra rolului istoriei în viaţa prezentă ca factor de predicţie a schimbărilor.