Acest curs facilitează dezvoltarea competenţei profesionale a psihologilor școlari din învățământul general/profesional tehnic - planificarea cultivării atitudinilor elevilor în cadrul activităţilor educaţionale pentru formarea competențelor școlare – prin faptul că vor analiza semnificațiile conceptelor pentru cultivarea atitudinilor elevilor în procesul educațional, vor proiecta formarea atitudinilor în cadrul disciplinelor școlare, vor determina particularităţile de formare a atitudinilor în cadrul activităților educative.

La acest curs, se vor determina particularităţile specifice mediului dezvoltativ de învățare,  se vor aplica modalitățile de management al clasei/comportamentului elevilor, pentru dezvoltarea efectivă a competenţei profesionale a cadrelor didactice - promovarea conceptelor și strategiilor de asigurare a unui mediu dezvoltativ de învățare pentru eficiența învățării elevilor.

 Cursul are scopul de a dezvolta competențele psihopedagogice ale cadrulul didactic/ psihologului prin asigurarea climatului psihologic favorabil conditionat de comunicarea eficace/asertivă, rezolvarea constructivă a conflictelor, colaborarea și coeziunea membrilor grupului/echipei de elevi, profesori. Modalitățile cognitive și afective de menținere a climatului favorabil/prietenos copilului vor contribui la formarea durabilă, cumulativă a relațiilor interpersonale.

Acest curs va facilita antrenarea și dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale psihologilor din învățământul general/profesional tehnic, contribuind la eficientizarea relațiilor intrpersonale la nivel micro și macro social, prin utilizarea diverselor modalități psihosociale de relaționare.