Activitatea psihologului școlar prin intervenția specializată reprezintă un complex de activități formative/informative de consiliere și activități de  dezvoltare personală. Ședințe de consiliere psihologică  în vederea prevenirii şi diminuării abandonului, inadaptării în procesul educațional,depășirii unor situaţii conflictuale, ș.a. Dezvoltarea personală facilitează autocunoașterea, relaționarea, promovează atitudini creative, motivante în creșterea personală și profesională a persoanelor. Programele de intervenție/prevenire reprezintă forțele motrice în dezvoltarea armonioasă a persoanei pentru a acționa și a schimba comportamentul agresiv în cel prosocial.