Știmați formabili,

Aici puteți plasa intrebări și răspunsuri la cursul dat.

Stimați formabili, vom determina valoarea atitudinilor și modalități de formar a elevilor în cadrul cursului de 5 ore. „Atitudinea e totul!”

 Cursul are scopul de a dezvolta competențele psihopedagogice ale cadrulul didactic prin eficientizarea relațiilor interpersonale la nivel micro şi macro social (clasă, şcoală, societate. Modalitățile cognitive și afective de menținere a climatului favorabil/prietenos copilului vor contribui la formarea durabilă, cumulativă a relațiilor interpersonale.

Asigurarea climatului psihosocial în mediul educațional reprezintă un studiu teoretico-aplicativ pentru  realizarea eficace a acestora în mediul educațional. Climatul psihosocial (CP) favorabil/prietenos reprezintă fenomen determinat de condiții, dimensiuni, si forme de manifestare. INSPIRAȚIE. SUCCES.