(pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule)