Modulul D Branding profesional reprezintă o parte integrantă a programelor de formare profesională continuă promovate de IŞE şi este menit să asigure formarea durabilă, cumulativă a competențelor profesionale ale cadrele didactice/de conducere din învățământul general / profesional tehnic. Prin conținuturile sale relevante, cu aplicabilitate sporită în practica educațională şi axate pe interdisciplinaritate, în cadrul modulului se promovează un sistem de valori pro-schimbare, pro-active, pro-dezvoltare, necesare pentru obţinerea succesului în activitatea profesională. Conţinuturile se realizează într-un cadru formal, riguros fundamentat ştiinţific şi metodologic.