În contextul acestui curs, cadrele didactice îşi vor dezvolta finalitatea - promovarea activă a metodologiei didacticii interactive – care se va realiza într-un cadru formal, riguros fundamentat ştiinţific, în care se formează, conform unui traseu individualizat, personalităţi integre, competente profesional, capabile să facă faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei educaţionale locale şi internaţionale.

La acest curs, cadrele didactice îşi vor dezvolta finalitatea valorificarea reperelor metodologice în formarea competenței profesionale de evaluare a competenţelor elevilor, atingând un şir de obiective (Caracterizarea standardelor de eficiență a învățării; Analiza structurală a referențialului de evaluare; Elaborarea  unui instrument de evaluare) proiectate pentru unităţile de conţinut la fiecare temă.

Cel care le dă lecţii copiilor, învaţă mai mult decât ei.

Cursul Managementul lecției moderne are 2 ore teorie și 8 ore practice, prezintă mai multe modele de conducere a lecției.

 

Prin acest curs, se vor valorifica reperele teoretice în formarea competențelor la elevi de către cadrele didactice fără studii pedagogice prin analiza conceptelor despre competenţă, în general, şi a competenţelor profesionale de specialitate, în special.

Cursul urmăreşte atingere aunui şir de obiective (Sistematizarea competențelor și obiectivelor educaționale; Exemplificarea modelelor de operaționalozare a obiectivelor; Analiza algoritmului proiectării didactice; Sinteza tipurilor de lecții după competențe; Generalizarea sugestiilor cu privire la tendințele actuale privind predarea-învățarea-evaluarea) în contextul dezvoltării competenţelor profesionale  ale  cadrelor didactice fără studii pedagogice care vizează: proiectarea curriculumului disciplinar din perspectiva pedagogiei competenţelor şi valorificarea reperelor metodologice în formarea competențelor de specialitate.

Stimați profesori, cursul Proiectarea curriculumului  din perspective pedagogiei competenţelor are 6 ore teorie și 12 ore practice. Cursul vizează următoarele aspecte: Structura curriculumului disciplinar: Curriculumul şi funcţiile lui; Formularea competenţelor profesionale specifice disciplinei; Descrierea unităţilor de învăţare în curriculumul disciplinar; Formularea unităţilor de competenţă din curriculumul disciplinar; Structura curriculumului modular etc.